Ostatní stránky:

Fresenius Medical Care v České republice

Fresenius Medical Care

Vytváříme budoucnost,
kterou stojí za to žít

Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o. (dále jen FMC-ČR)

Našim zákazníkům, kterými jsou poskytovatelé dialyzační a intenzivní péče z celé České republiky, pomáháme prostřednictvím našich vyspělých technologií zajišťovat co nejkvalitnější péči o pacienty s chronickým i akutním selháním ledvin a se selháním jater. Díky neustálému rozvoji dialyzační techniky a spotřebních materiálů můžeme neustále zkvalitňovat život pacientů. Naše terapie jsou bezpečné a prodlužují dialyzovaným jejich životy. Disponujeme kompletním sortimentem přístrojů i spotřebního materiálu potřebného k provádění standardních i specifických léčebných postupů mimotělního očišťování krve.

Naši techniku využívají česká zdravotnická pracoviště různého typu a my stojíme po jejich boku, abychom jim pomohli prostřednictvím naší sítě obchodních zástupců, aplikačních specialistů i servisních techniků maximálně využívat potenciál těchto unikátních technologií. Každý dialyzovaný v České republice tak může mít terapii šitou na míru svým individuálním potřebám, a to s maximální mírou kvality a bezpečí. Náš široký a stabilní tým každodenně předává své zkušenosti získané spoluprací v rámci nadnárodního koncernu.

Sledujeme také aktuální dění na trhu zdravotnických služeb a pomáháme při implementaci potřebných změn v souladu s platnou legislativou. Jako největší dodavatel dialyzačních technologií v České republice se zároveň cítíme být zodpovědní za vzdělávání zdravotnických profesionálů a jejich každodenní profesní růst. 

Fresenius Medical Care v České republice
Fresenius Medical Care v České republice

Fresenius Medical Care - DS, s.r.o. (dále jen FMC-DS)

Další dokumenty a informace

  • Etická komise
  • VPOIS (Veřejně Přístupná Odborná Informační Služba) a hlášení nežádoucích účinků

    Další informace 

    Pokud chcete získat další informace, kontaktujte nás.

    Související obsah