Ostatní stránky:

Aktuality

Tiskové zprávy
News

Výstavba dialyzačního střediska ve Vysokém Mýtě, která je společným projektem města, Vysokomýtské nemocnice a společnosti Fresenius Medical Care, postupuje rychle kupředu. Pacienti z oblasti Vysokomýtecka, Vraclavska, Choceňska a Litomyšlska se tak konečně dočkají vlastní moderní dialýzy a skončí jejich pravidelné dojíždění do vzdálených středisek v kraji.

Tiskové zprávy

V těchto dnech začíná výstavba dialyzačního střediska ve Vysokém Mýtě, která je společným projektem města, Vysokomýtské nemocnice a společnosti Fresenius Medical Care. Město již předalo prostory pro budoucí dialyzační středisko a došlo k uzavření smlouvy se stavební společností, která projekt do konce roku zrealizuje.