Ostatní stránky:

Vážíme si práce našich sester!

Originální forma ocenění

Být sestrou na dialyzačním středisku neznamená pouze připravovat pacienty na dialýzu, pečovat o ně během dialýzy i po jejím skončení, znamená to také věnovat se lidem nad rámec každodenních povinností – naslouchat jim a reagovat na jejich starosti a přání. Zatímco o fyzické zdraví pacientů se na dialyzačním středisku starají dialyzační přístroje, duševní sílu pacientům dodává právě jejich kontakt se sestrami, kterým důvěřují.

Sestry každý den dělají vše, co je v jejich silách, aby naplnily naši vizi a poslání. Jejich znalosti, zkušenosti, a především obětavost pomáhají přinést všude na světě pacientům s chronickým selháním ledvin lepší život.

Společnost Fresenius Medical Care je hrdá na jejich práci a úspěchy a proto se v letošním roce připojila k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) "Roku sester". V rámci této iniciativy připravila pro sestry na svých dialyzačních střediscích aktivity, které slouží k posílení pozitivního vnímání tohoto povolání a přináší jim více uznání jejich tvrdé práce. Do těchto aktivit jsme zapojili i pacienty, kteří mají možnost po celý rok poslat sestrám poděkování, slova pochvaly a obdivu vyplněním srdíčka na plakátech vyvěšených na všech našich dialyzačních střediscích, a to i u nás v České republice.

 

Mám obrovskou radost jak z poděkování na plakátu, tak z toho, že vedení českých dialyzačních středisek s námi všemi Mezinárodní den sester oslavilo.

 

Mgr. Iveta Fraňková
Vrchní sestra dialyzačního střediska Fresenius Medical Care
Country Nursing Manager

Nesmírně si vážím práce a úspěchů všech našich sester! Být sestrou je poslání, které si zaslouží být pozitivně vnímáno a věřím, že díky iniciativě WHO, ke které se připojila i naše společnost, se nám podaří posílit uznání tohoto povolání.

Mgr. Ivana Lupoměská, MHA
Country Nursing Manager

Související obsah