Zavřít
Ostatní stránky:

Péče hospitalizačních pracovníků s osobním přístupem

Jeden den v životě hospitalizační pracovnice Dr. Rany Tanové

5:00 hod.: domácí příprava na pracovní směnu

V 5 hodin ráno, dvě hodiny před začátkem dvanáctihodinové směny v nemocnici Bremerton Harrison Medical Center, doktorka sedí u počítače a „připravuje se na směnu“. Vytváří myšlenkovou mapu toho, jakou péči budou konkrétní lidé v konkrétní den potřebovat.

Dr. Tanová pracuje rychle a metodicky. Ihned po příchodu do práce si označí nejkritičtější případy pro bližší kontrolu a připraví si dokumentaci pacientů, kteří mají být propuštěni, aby mohli nemocnici opustit do 10. hodiny.

 

 

Dr. Tanová se připravuje na pracovní směnu
Dr. Rana Tanová

7:00 hod.: čas vizity

Pro Dr. Tanovou a dalších pět hlavních lékařů začíná denní směna. Scházejí se v jednací místnosti a probírají denní plán. Dr. Tanová se jako hlavní hospitalizační pracovnice osobně stará přibližně o 15 pacientů, ale dohlíží také na průběh hospitalizace dalších, o které pečují ostatní lékaři z jejího týmu.

Hospitalizační pracovník je relativně nová lékařská specializace, která vznikla po roce 2000. Jde o lékaře, kteří pracují výhradně v nemocnici a starají se o hospitalizované pacienty.

Lékaři jako Dr. Tanová nepracují mimo nemocnici a zaměřují se na poskytování nejlepší možné péče pacientům v nemocnici od příjmu až po propuštění. Jednou ze zakládajících organizací v této oblasti je Sound Physicians. V celonárodní praxi této organizace získala společnost Fresenius Medical Care v roce 2014 majoritní podíl.

Dr. Tanová probírásvůj denní plán

9:30 hod.: barvy dne

Dr. Tanová sedí u počítače na sesterské stanici ve druhém patře a čte si nové zprávy ve svém chytrém telefonu. Než bude pokračovat v návštěvách u pacientů, jimž byla tento den přidělena, vyřídí ještě několik telefonátů.

Využít čas v lékařské praxi co nejefektivněji je umění, které Dr. Tanová přeměnila na vědu už v roce 2005, když se stala hospitalizační pracovnicí. Zavedla systém, podle něhož je každý pacient přiřazen do jednoho ze šesti týmů. Každému z nich odpovídá konkrétní hospitalizační pracovník, který má daný týden službu.

 

Jednotliví pacienti z každého týmu jsou seskupeni tak, aby byli blízko sebe, ideálně na stejném podlaží, čímž se minimalizuje doba nutná na přepravu. K označení jednotlivých týmů se používají barevné kódy. „Barevné značení pomáhá rozlišit, kdo se o koho stará,“ říká Dr. Tanová. Vždy u sebe nosí visačku o velikosti kreditní karty s vytištěnou barevnou mřížkou. Díky tomuto systému se její personál nikdy příliš nevzdálí od svých pacientů.

Dr. Tanová navštěvuje pacienta, jemuž byla daný den přidělena

11:00 hod.: propuštění

V tuto chvíli již Dr. Tanová schválila propuštění sedmi pacientů, což znamená, že se mohou buď vrátit domů, nebo se přesunou na běžné oddělení, např. na oddělení následné péče.

Pokud plánujete propuštění již v době příjmu pacienta, můžete se tak efektivněji starat o více lidí,“ vysvětluje Dr. Tanová během vzácné přestávky v programu.

Koneckonců, zlepšování výsledků a ekonomické výkonnosti akutní péče nemocnice je jedním z jejích hlavních úkolů.

Dr. Tanová při přestávce v programu

12:30 hod.: zpětná vazba u lůžka pacienta

„Očima a ušima“ týmu Dr. Tanové je Catherine Druce-Smithová, jedna z registrovaných hospitalizačních sester organizace Sound. Představuje ústřední komunikační kanál mezi týmem hospitalizačních pracovníků, pacienty a nemocnicí. Jejím speciálním úkolem je řídit proces smysluplného zlepšování péče o pacienty v nemocnici s hospitalizační službou. Součástí práce sestry Druce-Smithové je každodenní sledování zpětné vazby pacienta na lůžku. Ptá se pacienta na jeho stav, potřeby a starosti.Tyto informace shromažďuje a předává je hospitalizačním pracovníkům. „Zpětná vazba je velmi důležitá, pomáhá nám dělat naši práci lépe,“ vysvětluje Dr. Tanová.

Zpětná vazba je velmi důležitá, pomáhá nám dělat naši práci lépe.

Dr. Rana Tanová
Hospitalizační lékařka organizace Sound

15:55 hod.: diskusní místnost

Další inovací Dr. Tanové je vyhrazení několika malých pracovních prostorů pro hospitalizační pracovníky na každém podlaží, v těsné blízkosti sesterny.

Doktorka Tanová se v jedné takové místnosti na třetím podlaží zastavila, aby zkontrolovala zdravotní záznamy, snímky a laboratorní testy pacienta s těžkým krvácením po mrtvici. Diskutuje nad možnými léčebnými přístupy s nemocničním personálem.

Každý hospitalizační pracovník pracuje s týmem složeným z lékařských specialistů a dalších nemocničních zaměstnanců, včetně správce případů a sociálního pracovníka, kteří pomáhají řešit problémy, s nimiž se pacienti po odchodu z nemocnice setkávají.

Dr. Tanová se zastavila v diskusní místnosti na kontrolu léčby

18:00 hod.: oddělení urgentního příjmu

Právě skončila pracovní špička na oddělení urgentního příjmu. Dr. Tanová se prochází po přízemí a radí se s lékařem na příjmu, což je hospitalizační pracovník, který vyšetřuje každého nově příchozího pacienta.

Přichází večer a Dr. Tanová ve své pracovně aktualizuje zdravotní dokumentaci, výkazy a účetní záznamy. A protože nepůsobí pouze na jednom oddělení, jednom podlaží a nemá jen jednu specializaci, má přehled o průběhu všech činností v nemocnici. Díky tomu může řídit kvalitu a výkonnost nemocniční péče. Přesné poznámky a správná přiřazení diagnóz napomáhají k lepší výkonnosti nemocnic. Zdravotní péče je totiž hrazena v závislosti na správných diagnostických a výkonnostních ukazatelích, včetně četnosti opakovaných hospitalizací. Díky podrobnějším a přesnějším záznamům mohou správci nemocnice přesněji účtovat diagnostikovaná onemocnění a poskytnutou péči.

Práce na oddělení urgentního příjmu

Související obsah