Ostatní stránky:

Mediální centrum

News
Místní aktuality

Dovolujeme si Vám tímto oznámit, že společnost Fresenius Medical Care – ČR, s.r.o. a společnost Fresenius Medical Care - DS, s.r.o. mění k 1. lednu 2020 daňová identifikační čísla na: FMC - ČR:...

Tiskové zprávy

CytoSorbents Corporation, přední společnost v oblasti imunoterapií v intenzivní péči, poukazuje na nově publikovaný článek v odborném časopise Critical Care nazvaný „Hemoadsorpce s CytoSorbem vykazuje u pacientů na JIP se septickým šokem snížení 28denní úmrtnosti z různých příčin oproti očekávané: Retrospektivní studie s rozdělením dosažených výsledků“. Technologie čištění krve CytoSorb® se využívá k léčbě smrtícího zánětu u kriticky nemocných pacientů a kardiochirurgických pacientů.

Nemožné? – To není nic!

Nemožné? – To není nic!

Přečíst si příběh
20 let společnosti Fresenius Medical Care

Už 20 let vytváříme budoucnost, kterou stojí za to žít.

Téměř normální život díky domácí dialýze

90 minut léčby denně se přirozeně stane součástí každodenního života.

Já a mé čtyři ledviny

András Both – ambasador Národního nefrologického programu v Maďarsku.

Učíme se hýbat

Sportovní projekt pro pacienty na dialýze v Argentině.

Už 20 let vytváříme budoucnost, kterou stojí za to žít

20 let společnosti Fresenius Medical Care.

Video HighVolumeHDF®

Od slibů k důkazům.

Video sleep•safe harmony

Individuální přístup ke každému pacinetovi– léčba pomocí peritoneální dialýzy podle potřeb každého pacienta.

Video Továrna St. Wendel

Vyrábí život zachraňující produkty k léčbě pacientů s chronickým selháním ledvin.