Přeskočit na obsah

HighVolumeHDF

Snaha společnosti Fresenius Medical Care dosáhnout nejlepších možných výsledků u každého pacienta na dialýze je podporována naším nadšením pro hemodiafiltraci (HDF). Toto nadšení vychází z hlubokého přesvědčení, že HDF je pro naše pacienty tou nejlepší formou léčby. Naše víra v HDF je potvrzena důkazy a dnes ji sdílí celá vědecká komunita.