Přeskočit na obsah

Pandemii onemocnění COVID-19 zvládly dialyzační střediska Fresenius Medical Care v České republice velmi dobře

| Tiskové zprávy

Pacienti s chronickým selháním ledvin, kteří jsou odkázáni na život zachraňující léčbu dialýzou, jsou významně náchylnější k infekcím. Jejich imunita je kvůli nefunkčnosti ledvin a mnoha souvisejícím nemocem velice nízká. I proti běžné sezonní chřipce musí být tito pacienti každoročně očkováni. A pandemie COVID-19 pro ně představuje skutečně velké riziko.

V síti dialyzačních středisek Fresenius Medical Care, která v České republice provozuje zhruba pětinu dialyzačních středisek a stará o téměř 1700 pacientů s ledvinným selháním, dělají vše pro to, aby své pacienty maximálně ochránili. „Zatím se ani v jednom z našich dialyzačních středisek, kde byl výskyt nového typu koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícího onemocnění COVID-19 zaznamenán, infekce více nerozšířila, říká Aleš Zacharda, ředitel dialyzačních středisek sítě Fresenius Medical Care, a dodává: Je to každodenní boj, který vedou naši lékaři, a zejména sestry, a za to jim patří velký dík a náš obdiv. Je patrné, že přísná hygienická opatření, která na našich dialyzačních střediscích uplatňujeme, zachraňují lidské životy.“

Zdravotnický personál dialyzačních středisek Fresenius Medical Care své pacienty před onemocněním COVID-19 maximálně chrání. V uzavřené komunitě dialyzačního střediska, kde pacienti musí trávit zhruba pět hodin třikrát týdně, nastavili režim, který rizika nákazy značně minimalizuje. Od prvních okamžiků vypuknutí pandemie začal pracovat krizový tým a byla zpřísněna pravidla pro pohyb pacientů na dialyzačním středisku i mimo něj. Začalo se léčit ve speciálním režimu, který je založen na přísné izolaci pacientských směn i zdravotnických týmů. V rámci dalších opatření, která minimalizují vstup pozitivního pacienta do prostor dialýzy, byla vyčleněna střediska pro pozitivní pacienty, kde mohou nadále podstupovat hemoeliminační léčbu, na které jsou životně závislí, a neohrožovat ostatní pacienty.

Úmrtnost na onemocnění COVID-19 se celosvětově pohybuje od 1,4 do 3,6 %, přičemž v České republice se drží pod dvěma procenty. To ale neplatí pro pacienty s ledvinným selháním, kteří jsou ohroženi významně více. V České republice je takových pacientů téměř 7000. Většinou se jedná o lidi staršího věku, kteří kromě nefunkčních ledvin také trpí diabetem a srdečně cévními onemocněními. Dialyzovaný pacient se s infekcí setkává už primárně silně oslaben a jeho organismus by ji nemusel zvládnout. Z mnoha zemí Evropy přichází smutné statistiky, přičemž nejvíce byly postiženy Španělsko, Itálie, Velká Británie a Rumunsko.

Dialyzační středisko Fresenius Medical Care; Archiv: FlashHealth
Dialyzační středisko Fresenius Medical Care; Archiv: FlashHealth