Přeskočit na obsah

Pandemie onemocnění COVID-19 v České republice

| Tiskové zprávy

Pandemii onemocnění COVID-19 zvládl Fresenius Medical Care v České republice velmi dobře, a i v této složité době byl plnohodnotným partnerem pro své zákazníky, odborníky, zaměstnance a pacienty. Situace nám ukázala, že máme dobře nastavené interní procesy, fungující krizový tým a díky ochotě a obětavosti našich zaměstnanců jsme nepřestali dodávat zboží, zajišťovat technický servis ani podporu aplikačních specialistů.

Vyvinuli jsme enormní úsilí, abychom podpořili naše zákazníky v péči o pacienty, a to především v rámci zřizování COVID center. Vše bylo řešeno ve vysoké rychlosti ze dne na den. Na našich dialyzačních střediscích byla zpřísněna pravidla pro pohyb pacientů. Začalo se léčit ve speciálním režimu založeném na přísné izolaci pacientských směn i zdravotnických týmů. Došlo k vyčlenění středisek pro pozitivní pacienty, kde mohli nadále podstupovat dialyzační léčbu a neohrožovat ostatní pacienty. Díky těmto opatřením se ani v jednom z českých dialyzačních středisek společnosti Fresenius Medical Care, kde byl výskyt onemocnění COVID-19 zaznamenán, infekce více nerozšířila.

Poděkování všem zaměstnancům společnosti Fresenius Medical Care v České republice za jejich obětavou práci v období pandemie COVID-19 a celý příběh naleznete zde.